امروز، [شما جوانان‏] عناصر مؤثريد؛ ولى فردا ستونهاى انقلاب هستيد. توجه كنيد انقلاب را با ريشه ‏ها و مبانى فكرى و منطقيش، بدرستى بشناسيد. پيشرفتهايى كه در المپيادهاى رياضى و فيزيك و شيمى و ... به دست آورديم، نشان داد ما جوانهايى داريم كه از استعدادهاى بالايى برخوردارند. جوان، آن هم داراى علم و معرفت، آن هم در صراط تحصيل دانش براى اداره‏ ى كشور در آينده داراى ارزش است.

مقام معظم رهبری

آیین نامه و سرفصلهای دروس كارشناسي ارشد حقوق خصوصي

آیین نامه و سرفصلهای دروس كارشناسي ارشد حقوق خصوصي
 
464امروزmod_vvisit_counter
2743دیروزmod_vvisit_counter
20201این هفتهmod_vvisit_counter
23353هفته گذشتهmod_vvisit_counter
82868این ماهmod_vvisit_counter
85617ماه گذشتهmod_vvisit_counter
19730000کل بازدیدهاmod_vvisit_counter

بازدیدکنندگان: 30 مهمان, 1 عضو, 1 ربوت حاضر
از تاریخ 10 آبان 1389